Wales OGN Planning

From Open Government Pioneer Project
(Redirected from Wales)
Jump to: navigation, search

Llywodraeth Agored Cymru – Cyfarfod y Rhwydwaith 

Dydd Iau 27 Ebrill 2017 10.30-12.30

Tŷ Baltig Caerdydd, a chyswllt fideo â swyddfa WCVA yn y Rhyl ac Aberystwyth. 

Agenda

1.     Croeso a chyflwyniadau

2.     Rhwydwaith Llywodraeth Agored Cymru

a.     Diben

b.     Pwy ydym ni

c.     Prif amcanion 2017/18

3.     Cynllun Gweithredu Llywodraeth Agored Llywodraeth Cymru 2016 – 2018

a.     Sut y gall y rhwydwaith gymryd rhan?

b.     Sut y gall y rhwydwaith helpu i siapio’r ymrwymiadau nesaf?

4.     Diweddariadau partneriaid y Rhwydwaith

5.     Y camau nesaf

a.     Beth fyddwn yn ei wneud a sut

b.     Dulliau cyfathrebu, cynllun cyfarfod 

Open Government Wales - Network meeting  

Thursday 27 April 2017 10.30-12.30

Baltic House Cardiff, and videoconference WCVA Rhyl & Aberystwyth.

Agenda

1.     Welcome and introduction

2.     The Open Government Network Wales

a.     Purpose

b.     Who we are

c.     Priority outcomes 2017/18

3.     Welsh Government’s Open Government Action Plan 2016 – 2018

a.     How can the network engage?

b.     How can the network be involved in shaping the next commitments?

4.     Network partner updates

5.     Next steps

a.     What we’ll do and how we’ll do it

b.     Communication methods, meeting plan